Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Carshine og Kjemico gleder seg til et skinnende nybygg!

- Vår nåværende leiekontrakt på 10 år er nå ved veis ende. Vi har en opsjon på ytterligere fem år. Men etter en samlet vurdering valgte vi Oksøy Eiendom som ny samarbeidspartner – og flunkende nye lokaliteter.

Bernhard Roland (t.v. på bildet over) er daglig leder for Carshine. Bedriften i Sørlandsparken har som primæroppgave å sørge for at biler ser best mulig ut: Klargjøring av nye biler fra forhandlere, pleie av bruktbiler – som fjerning av mindre riper og røykluft, polering, lakk-konservering med mer.

Vegg i vegg holder Trond Larsen(t.v.) og Kjemico til. Herfra leveres større automatiserte vaskeanlegg (slik du finner på blant annet bensinstasjoner), egenproduserte selv-vaskeanlegg og vaskemidler til slikt samt til private husholdninger. De to har et nært samarbeid, noe de fortsatt skal ha, også lokalitetsmessig. Begge er svært entusiastiske med tanke på en ny tilværelse litt lenger borte i veien.

- Tiden hadde løpt fra oss. Flytting eller ikke – vi måtte ta grep meg hensyn til rasjonell drift. Det samlede totalareal vil ikke avvike så vesentlig fra det vi har i dag. Men plassen vil bli bedre utnyttet. Vi vil få mer parkeringsplasser, flere vaskehaller, eget selvvaskeanlegg. Egen resepsjon så kunder ikke lenger blir tatt imot i selve servicehallen med støy og kanskje litt ubekvemme glatte gulv, sier Bernhard.

Bernhard Roland til høyre, daglig leder hos Carshine og  Kjemicos daglige leder, Trond Larsen har stor tro på at et skreddersydd nybygg – i regi av Oksøy Eiendom s- kal gi begge bedriftene et stort løft!

Bernhard Roland til høyre, daglig leder hos Carshine og Kjemicos daglige leder, Trond Larsen har stor tro på at et skreddersydd nybygg – i regi av Oksøy Eiendom s- kal gi begge bedriftene et stort løft!

Det nye bygget i Skibåsen gir mulighet for et større fokus på løsninger som kan gi både økonomiske besparelser og et bedre klima. Vann skal gjenbrukes, og oljeutskiller skal bli unødvendig for rensning av denne type avfallsvæsker. Slik teknologi vil også bli anvendt i det nye anlegget for selvvask. De to henviser til Sverige der man kan få en kraftig bot for å håndvaske bilen hjemme slik at vaskemidler forsvinner ned i bakken. De ser ikke bort fra at lignende forbud snart også vil komme i Norge.

Samlet areal er rundt 2.800 kvadratmeter - med fortsatt et par hundre kvadratmeter ledig. Det nye bygget skal etter planen være ferdig til bruk før nyttår, noe begge ser frem til:

- De ansatte er svært spente og kunne ha flyttet inn i går. Vi tror dette vil bli en skikkelig «wow»-faktor – og en «bust» for virksomheten for oss begge...