Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Økonomisjefen trives som en del av veksten!

Oksøy Eiendoms ambisjoner om vekst i eiendomsmarkedet for utbygging og utleie har blant annet medført at flere medarbeidere må på plass. Kenneth Skeie er blant de sist ansatte - med tittel økonomisjef. Det siste året har porteføljen i snitt økt med mer enn 1 eiendom per måned hos Oksøy Eiendom som nå eier og forvalter over 150.000 kvadratmeter næringslokaler.

- Det mest kjente vi har arbeidet med i 2019 er nok ombygging, oppgradering og nybygg i Kongensgate skole-prosjektet. Vi har også ervervet andre eiendommer. Flere av dem med tanke på utvikling. Sammen med Gumpen Eiendom har vi dannet et eget selskap for utvikling av kvartal 1 i Kristiansand sentrum. Kombinert med videre vekst har vi et sterkt fokus på å ta godt vare på eksisterende kunder. Derfor er også den tekniske staben, som vedlikeholder bygg, nå også utvidet, forteller Kenneth Skeie og føyer til at hans sammenfallende etternavn med bedriftens daglige leder Arild Skeie ikke har noen familiær forankring - om noen skulle tro det.

Kenneth er for øvrig en innfødt sørlending med oppvekst på Søm i Kristiansand. Senere ble det studier ved UIA før han dro til Vestlandet og utdannelse ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen som siviløkonom. Et begrenset jobbmarked medførte at kursen etterpå ble satt over fjellet til hovedstaden - til ansettelse i det globale konsernet Ernst & Young. I løpet av de følgende fem og et halvt år i Oslo ble det også tid å fullføre et høyere revisorstudium ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) før hjemlengselen ble for sterk. Og jenta fra Ski ble med da han internt ble forflyttet i jobben til avdelingen i Kristiansand i selskapet som senere ble omdøpt til EY. For snaut to år siden fortsatte han sin revisorkarriere hos KPMG.

- Yrket er langt mer enn tørre tall hvis noen skulle mene det, forteller Kenneth og fortsetter. - Du treffer et variert utvalg av mennesker og bransjer. Det gir en interessant og innholdsrik arbeidsdag.

Likevel var han aldri i tvil om å se nærmere på en henvendelse fra Oksøy Eiendom da spørsmålet om ny stilling i selskapet ble aktuell.

- Vi hadde i en tid hatt en god dialog og et godt samarbeid. Gjennom revisjonsoppdrag hadde jeg fått et lite innblikk i Oksøy Eiendoms eiendommer, verdigrunnlag og tankesett. Dette var en forandring jeg ikke kunne si nei til. En spennende utfordring, fra et konsern med titusener av ansatte - til i en mindre lokalt eid bedrift i vekst. Med langsiktige eiere som forblir. Og som har en ambisiøs målsetting om stadig å bli større. Men vi er fortsatt ikke flere enn at hver av oss må utføre litt varierte oppgaver til tider. Men det er jo bare en spennende utfordring, avslutter Kenneth Skeie.

Økonomisjef Kenneth Skeie forteller at verdigrunnlaget og substansen i  Oksøy Eiendom var en svært avgjørende faktor for valg av ny arbeidsgiver.

Økonomisjef Kenneth Skeie forteller at verdigrunnlaget og substansen i Oksøy Eiendom var en svært avgjørende faktor for valg av ny arbeidsgiver.