Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Oksøy Eiendom inn på eiersiden i «Lillemarkens»

Oksøy Eiendom AS har ervervet 60 prosent av aksjene i Torjesens familieselskap, Ketor AS, og derved indirekte fått tilgang til 46 prosent av aksjene i Lillemarkens AS. Kjøpesenteret utgjør kvartal 19 lokalisert sentralt ved Kvadraturens populære gågate. Eierskapet har skjedd gjennom det nyopprettede selskapet Grønningen der også Tor Einar Torjesen og hans fetter Kjell Erling er deleiere. Kjøpsporteføljen omfatter seks bygg med gateadresser i henholdsvis Skippergata og Gyldenløvesgate. Tor Einar Torjesen uttrykker tilfredshet med salget av Ketor og innholdet i den nye eierstrukturen i Grønningen, som med et nytt innslag, har videreført og fornyet det gamle familieselskapet.

- Vi føler at Oksøy Eiendom har noe av samme policy som vår virksomhet. Derfor var dette et komfortabelt valg, forklarer Tor Einar Torjesen. Inntil i fjor var han daglig leder av «Lillemarkens». Men familiens historikk i området strekker seg mye lenger tilbake i tid, helt til den gang den første spiren ble sådd til det som med tiden ble Kristiansands første kjøpesenter. Initiativet ble tatt av jernvarehandler Einar Torjesen allerede i 1959. Det ble imidlertid et langt lerret å bleke å få med alle grunneierne og deres hager i prosjektet.

- Den gang var biltrafikk tillatt i Markens. Min far fikk bruk for sine diplomatiske egenskaper. Gulroten med kun en inn- og utkjørsel med én felles garasje, kunne ikke de involverte grunneierne i kvartalet til slutt motstå. Byens reguleringsmyndigheter applauderte planene. Og høydeforskjellen mellom Markens og Vestre Strandgate gjorde det mulig å anlegge byens første overbygde handlegate - på taket av de to garasje-etasjene. Og de som forsaket sine frukttrær og annet, fikk sine aksjer i nyskapningen basert på avgitt grunn, avslører han.

Oversikten viser Oksøy Eiendoms seks eiendommer knyttet til «Lillemarkens».

Oversikten viser Oksøy Eiendoms seks eiendommer knyttet til «Lillemarkens».

1960 ble Lillemarkens AS etablert. Skippergata 4 ble overlevert som det første bygget, to år senere. Caltex (nå YX) etablerte seg i parkeringsanlegget, men bensinstasjonen ble nedlagt på midten av 1980-tallet. Ikke alt gikk like glatt, men gradvis ble flere bygg ervervet og en evigvarende avtale om inngang fra Markens, med tilhørende utgang til begge sidegatene, kom på plass. I 2008 åpnet også gjennomgangen fra Vestre Strandgate.

Ved Markens-inngangen holder en annen sentral aktør i utviklingen av «Lillemarkens» til, Mestergull Hodne med over 130 års virksomhet. Dagens innehaver, Jan Petter Hodne med familie, har en åtte prosent eierpost i Lillemarkens AS.  Mens Liv Brit Kambo gjennom tre selskaper eier de resterende 46 prosent. Hun er også styreleder. Fredrik Hodne overtok som daglig leder av senteret i 2021 etter å ha jobbet for selskapet siden 2010. For øyeblikket forvaltes totalt rundt 23.000 kvm inkludert alle servicefunksjoner, hvorav 15.000 kvm forretnings- og kontorlokaler samt parkeringshus og leiligheter i regi av Lillemarkens AS.

- Vanligvis er et kjøpesenter strukturert i et stort bygg med mange butikker. Her er det imidlertid annerledes, med 30 forretninger i bygg med forskjellige eiere. Det er litt å holde orden på, forklarer Fredrik Hodne og forteller videre om dagens innhold på senteret.

- Jeg synes vi har fått til en god variasjon. Spesielt nå under pandemien har det vært nyttig. Da viruset kom, dabbet interessen for klær blant annet, mens alle skulle pusse opp og kom til KID, Jernia Torjesen med flere. Da restaurantene stengte ned, kom folk for å handle mat og drikke. Og da dryppet det ofte litt på andre også som har klart seg veldig godt gjennom pandemien, sier en fornøyd senterleder Fredrik Hodne som teller dager til en viktig markering. For 10.april er «Lillemarkens» 50 år. Og det må jo feires.

Anne Reni Torjesen Brøvig og Anders Kruse-Smith i byggegropa med Skippergata 4 en gang på 1960-tallet.

Anne Reni Torjesen Brøvig og Anders Kruse-Smith i byggegropa med Skippergata 4 en gang på 1960-tallet.

Senterleder i «Lillemarkens» Fredrik Hodne(foran) og Tor Einar Torjesen, som sitter i styret for selskapet, og som fortsatt har en eierinteresse, er fornøyd med utviklingen og innholdet av byens første kjøpesenter  - med byens beste lokalisering.

Senterleder i «Lillemarkens» Fredrik Hodne(foran) og Tor Einar Torjesen, som sitter i styret for selskapet, og som fortsatt har en eierinteresse, er fornøyd med utviklingen og innholdet av byens første kjøpesenter - med byens beste lokalisering.